Дублянська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Краснокутської районної ради
Харківської області
Середа, 20.02.2019, 23:13

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
*** 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК *** Орієнтовні терміни канікул*** Осінні : з 22 жовтня 2018 року по 28 жовтня 2018 року *** Зимові: з 29 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року *** Весняні: з 01 квітня 2019 року по 07 квітня 2019 року ***
Меню сайту

Форма входу

Персональні сайти вчителів

Сайт учителя фізичної культури Ліхачова Олександра Леоновича

Сайт учителя початкових класів Білецької Наталії Миколаївни

Сайт учителя інформатики Сидоренка Олександра Вікторовича

Сайт учителя української мови та літератури Цовми Наталії Вікторівни

Блог учителя української мови та літератури Мілюти Валентини Андріївни

Сайт учителя початкових класів Лучки Світлани Вікторівни


Головна » Статті » Інформаційна сторінка » Правила внутрішнього розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ для працівників Дублянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

В навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

 1. Ці правила поширюються на всіх працівників закладу.
 2. Метою цих правил є визначення обов'язків педагогічних та інших працівників школи, передбачене нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальних закладах.
 3. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв'язує керівник в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей. Працівники школи приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.
 2. При прийнятті на роботу керівник зобов'язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:
 • подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;
 • пред'явлення паспорта;
 • диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань,

зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку /диплом, атестат, посвідчення/, копії яких завіряються керівником і залишається в особовій справі працівника.

Особи, які приймаються на роботу в дитячі заклади освіти, зобов'язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог чинного законодавства.

 1. Працівниками закладу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
 2. Прийняття на роботу оформляється наказом власника або уповноваженого ним органу /в тому числі призначених органами державного управління освітою/, який оголошується працівнику під розписку.
 3. На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях затвердженої спілки наказом Мінпраці, Міністерства юстиції і Міністерства соціальної політики України від 29 липня 1993 року № 58 зі змінами від 06.10.2014 № 720/1642/5.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в закладі.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника закладу.

 1. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, керівник зобов'язаний:

а)      роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місті, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б)      ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в)      визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г)       проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

 1. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами передбаченими в контракті.
 2. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством

 1. Припинення трудового договору оформляється наказом керівника закладу освіти.
 2. Власник або уповноважений ним орган /керівник зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю Закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 1. Педагогічні працівники мають право на:

-захист професійної честі, гідності;

-вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

-участь у громадському самоврядуванні;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

  -пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

-підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

 1. Працівники закладу освіти зобов'язані:

а)      працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту закладу освіти і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися трудової дисципліни;

б)      виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

в)      берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу.

Працівники школи в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

 1. Педагогічні працівники школи повинні:

а)      настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відповідності, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

б)      виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

в)      готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

г)       додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня;

д)      захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, інших шкідливих звичок;

е)       постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

 1. Коло обов'язків /робіт/, що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями .

IV. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ

 1. Власник або уповноважений ним орган /керівник/ закладу зобов'язаний:
 1. забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;
 2. визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи; удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;
 3. організовувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;
 4. укладати і розривати угоди, контракти з керівниками підрозділів, педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про освіту» та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладу освіти, згідно чинного законодавства;
 5. доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року /до надання відпустки/ педагогічне навантаження в наступному навчальному році;
 6. надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;
 7. забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;
 8. дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;
 9. додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись для потреб працівників закладу освіти забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

10) організовувати харчування учнів і працівників закладу освіти;

 1. своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного закладу;
 2. забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу освіти, учнів.

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 1. У школі встановлений п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Робочий день в школі розпочинається о 8.00 і закінчується о 17.00

Робочий час педагогічних працівників визначається розкладом уроків і посадовими обов'язками, які покладені на них Статутом школи і Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Адміністрація школи організовує облік явки на роботу і час закінчення роботи.

 1. Навчальне навантаження педагогічним працівникам на новий навчальний рік встановлює директор школи за згодою з профспілковим комітетом перед тим, як працівник іде у відпустку:

а)      у педагогічних працівників, як правило зберігається наступність класів і навчальне навантаження;

б)      навчальне навантаження, як правило, не повинне перевищувати 1,5 ставки. У виняткових випадках може бути встановлене більше навантаження з дозволу районного відділу освіти та згоди учителя;

в)      неповне навчальне навантаження можливе тільки при згоді працівника, вираженої в письмовій формі;

г)       об'єм навчального навантаження педагогічних працівників повинен бути, як правило, стабільним на протязі всього навчального року.

Адміністрація школи, за згодою з профспілковим комітетом, затверджує навчальне навантаження педагогічним працівникам на новий навчальний рік, враховуючи думку трудового колективу.

 1. Розклад уроків складається і затверджується адміністрацією за згодою з профспілковим комітетом з врахуванням забезпечення педагогічної доцільності, дотримання санітарно-гігієнічних норм і максимальної економії часу вчителя.

Педагогічним працівникам /там, де це можливо/ передбачається один вільний день в тиждень для методичної роботи і підвищення кваліфікації.

 1. Тривалість робочого дня обслуговуючого персоналу визначається графіком змінності, складеним з додержанням установленої тривалості робочого часу за тиждень і затверджується адміністрацією школи за згодою з профспілковим комітетом.

У графіку змінності мають бути передбачені години роботи і перерви для відпочинку і прийняття їжі. Графік змінності повинен бути оголошений працівникам під розписку і вивішений на видному місці, як правило, не пізніше ніж за один місяць до введення його в дію.

 1. Робота у святкові і вихідні дні заборонена.

Залучення окремих працівників школи до чергування і до деяких видів робіт у вихідні і святкові дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за згодою профспілкового комітету, з письмового наказу адміністрації.

Дні відпочинку за чергування або роботу у вихідні і святкові дні надаються у порядку, передбаченим діючим законодавством, або за згодою працівника під час канікул.

Забороняється залучати до чергування і до деяких видів робіт у вихідні і святкові дні вагітних жінок і жінок, які мають дітей у віці до 12 років.

 1. Адміністрація залучає педагогічних працівників до чергування по школі. Чергування розпочинається за ЗО хвилин до початку занять і закінчується через 20 хвилин після закінчення уроків.
 2. Час осінніх, зимових і весняних канікул, а також час літніх канікул /крім чергової відпустки/, вважається робочим часом педагогічних працівників. В ці періоди вони залучаються до педагогічної і організаційної роботи в межах часу, який не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

В канікулярний час обслуговуючий персонал залучається до виконання господарських робіт, які не вимагають спеціальних знань: дрібний ремонт, робота на території школи, охорона школи та ін.

 1. Черговість надання різних відпусток встановлюється адміністрацією школи за згодою з профспілковим комітетом з врахуванням необхідності нормальної роботи школи. Відпустки педагогічним працівникам надаються як правило, в період літніх канікул, графік відпусток складається на кожен календарний рік на початку січня і доводиться до відома всіх працівників.

Надання відпустки директору школи оформляється наказом районного відділу освіти, іншим працівникам - наказом по школі.

 1. Педагогічним і іншим працівникам школи забороняється:

а)      змінювати на свій розсуд розклад занять і графік роботи;

б)      збільшувати або скорочувати тривалість уроків і перерв між ними;

в)      передоручати виконання трудових обов'язків;

г)       палити в приміщенні школи і на її території.

 1. Забороняється в робочий час:

а)      відволікати учнів під час навчального року на сільськогосподарські і інші види робіт, не пов'язаних з навчальним процесом;

б)      відволікати педагогічних працівників і керівників школи в робочий час на виконання громадських доручень і проведення різного роду заходів.

 1. Стороннім особам можна бути під час уроку в класі тільки з дозволу директора школи та його заступників. Вхід в клас після початку уроку дозволяється у виняткових випадках тільки директору школи та його заступникам.

Не дозволяється робити педагогічним працівникам зауваження з приводу їх роботи під час проведення уроків і в присутності учнів.

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 1. За зразкове виконання трудових обов'язків, успіхи у навчанні і вихованні дітей, новаторство в праці і за інші досягнення в праці застосовуються слідуючі заохочення:

а)      оголошення подяки;

б)      нагородження почесними грамотами;

в)      позачергова атестація на підвищення кваліфікації категорії з ініціативи адміністрації.

 1. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, іменними медалями, знаками.
 2. За результатами атестації працівникам, які відзначилися, присвоюються звання „Учитель - методист", „Старший учитель".
 3. Заохочення оголошується в наказі, доводиться до відома всього колективу школи і заносяться до трудової книжки.

При використанні різних видів морального і матеріального заохочення, при представленні працівників до державних нагород і почесних звань враховується думка трудового колективу.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або несумлінне виконання з вини працівника обов'язків, покладених на нього трудовим договором, Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями, веде за собою накладання дисциплінарних стягнень.

 1. За порушення трудової дисципліни адміністрація школи застосовує наступні дисциплінарні стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3,4,7,8 ст. 40, ст. 41 Кодексу Законів про працю України.

 1. Дисциплінарні стягнення на директора і його заступників накладає районний відділ освіти.
 2. До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни вимагається в письмовій формі.
 3. Дисциплінарні стягнення застосовуються не пізніше одного місяця з дня виявлення вчинку.
 4. За кожне порушення трудової дисципліни може бути тільки одне дисциплінарне стягнення.
 5. Наказ про дисциплінарне стягнення оголошується працівнику під розписку в трьохденний термін. В разі необхідності наказ доводиться до відома всіх працівників школи.
 6. Якщо на протязі року від дня застосування дисциплінарного стягнення працівник не порушував дисципліну, то вважається таким, що не підлягає стягненню.
 7. Члени профкому можуть бути покарані тільки за згодою профспілкового комітету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Правила внутрішнього розпорядку | Добавив: Nataliya_Tsovma (20.08.2017)
Переглядів: 76 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Добавляти коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регістрація | Вхід ]
Пошук

Календар

Корисні посилання
Нова українська школа

Національна дитяча гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія

 • Відділ освіти Краснокутської РДА
 • УКСМД МВС ditypolice@mvs.gov.ua

 • Карта відвідувань

  Flag Counter


  На початок INFOBAR
  dublzosh.ucoz.net
  Зробити безкоштовний сайт з uCoz